The Big Five

Løve

Å se en løve i sitt naturlige miljø er en imponerende opplevelse, og noe av det beste en safari i Tanzania har å tilby. Det fins rundt 15-20.000 løver i Afrika, og en stor del av disse er basert i Tanzanias nasjonalparker. Løver hviler i opp til 20 timer om dagen, og midt på dagen, hvor det er for varmt til å jage, finner man dem ofte liggende i skyggen av et tre. Sist på dagen ser man ofte løver rundt klippene på savannen, der de har et godt overblikk. Flere steder i Tanzania har løvene lært seg å klatre i trær. Det gjør de ikke annet andre steder.

I motsetning til de fleste andre kattedyr er løven et sosialt dyr som lever i flokker på opp til 25. Flokken ledes av en dominerende han som er far til alle ungene i flokken. I en flokk er det flest hunløver som alle er i familie med hverandre, og sjeldent mer enn 2-4 hanløver, siden alfa-hannen sørger for å jage dem bort før de blir helt voksne, og dermed kan utgjøre en fare for ham. Hunløvene er mindre og raskere enn hanløvene, og det er derfor dem som er ansvarlige for jakten på antiloper, sebraer, bøfler og gnuer. Når hunløvene har nedlagt et byttedyr, spiser hanløven først og ungene må vente på tur. Løvene blir som regel mellom 10 og 15 år.

Det beste stedet å få øye på en løve i Tanzania er i Serengeti. Det er alltid masse løver i den sentrale delen, kalt Seronera. I den sørlige delen av Serengeti, rundt Ndutu-innsjøen, er det masse action fra januar til mars, når 1,5 millioner gnuer samler seg ved kalvingstid, noe som gjør dem til et lett bytte for løver og andre rovdyr. Et annet område hvor mange av våre kunder ser løver er i det imponerende Ngorongoro-krateret, som har verdens tetteste løvebestand, per km2. Et tredje, og mindre besøkt område med mange løver er Selous, som har den største bestanden av løver i hele Tanzania.

Leopard

Leoparden fins i det meste av Afrika, sør for Sahara. Det er et vakkert og elegant kattedyr som kjennes igjen på sin flekkete pels.

De er blant de vanskeligste dyene å se på en safari, siden de er ganske folkesky og mest aktive om natten. Men de er territorielle, og lever ofte rundt de samme trærne, så hvis du har en flink guide, vet han nøyaktig hvor han skal lete. Leoparder bruker trær som observasjonsplattformer og til beskyttelse fra andre rovdyr. Du må holde øye med halen som henger ned fra en av treets store grener. De kan også ligge i krattet rundt treet, der de søker skygge når det er varmest. Her må du lete etter ører, eller en hale som stikker opp.

I motsetning til løver er leoparden definitivt ikke et flokkdyr. De lever alltid alene i et begrenset område. Bare når hunnen er i løpetid tiltrekker hun en han, og etter dette drar han tilbake til sitt eget territorium. En leopard er drektig i ca. 105 dager og føder 2-4 unger om gangen. De er kjent for å være veldig gode mødre, og de er mestere i å gjemme ungene sine for andre rovdyr. Men de er sårbare, for det er vanskelig å jage føde og passe på ungene på samme tid. Leopardens gjennomsnittsalder er mellom 12 og 17 år.

Leoparder har mange ekstraordinære evner, inkludert nattsyn og evnen til å svømme. De er også eksperter på klatring, og kan trekke byttedyr som veier opp til tre ganger sin egen kroppsvekt opp i et tre! De gjør dette for å sikre at andre rovdyr som hyener og løver ikke stjeler det. De beste stedene å få øye på leoparder er i Tarangire og Serengeti i det nordlige Tanzania. Ellers er sjansene også bra i de sørlige parkene Ruaha og Selous, som er mye mindre besøkt av turister og derfor en mer unik naturopplevelse.

Elefant

Den største av The Big Five er den afrikanske elefanten, som er jordens største landdyr og kan veie opp til 7 tonn. Til tross for sin store størrelse kan den bevege seg nesten 200 km på en dag og har en toppfart på 65 km/t.

Den afrikanske elefanten er noe større enn den indiske elefanten, og blir kjent igjen for sine vakre støttenner og store ører. Elefanten er også kjent for sin intelligente og milde natur. Den gjennomsnittlige levealderen for en elefant i naturen er 70 år.

Bestanden i Tanzania vokser, og det lever rundt 60.000 elefanter i landet i dag. Elefanter lever i grupper, vanligvis minst 20 elefanter i en flokk, men noen ganger ses flokker på opp til 200 elefanter. En flokk består av både hanner og hunner. Hannene er større, men flokken ledes av den eldste hunnen, matriarken.

På grunn av sin størrelse har elefanter en betydelig innvirkning på det biologiske miljøet i de områdene de lever i. De spiser opp til 300 kg gress, urter, frukt og planter om dagen, og kan trekke opp hele trær med røttene. På den måten kan de være ganske harde med naturen. Omvendt sprer de også frø når de ”leverer” en klatt møkk i et nytt område, og er derfor med på å øke det biologiske mangfoldet.

Neshorn

Et annet og imponerende og flott dyr er neshornet som kan veie opptil 2.500 kg, med et horn på 150 cm. Til tross for sin størrelse kan de skyte en toppfart på 55 km/t. Med sin panserhud og store horn ligner neshornet en drapsmaskin, men det er et ganske fredelig dyr som lever av gress eller planter.

Det er to arter – det svarte neshornet og det hvite neshornet. Til tross for navnet er begge arter grå. En vesentlig forskjell mellom de to er at de hvite neshornene er større og har brede, firkantede lepper som den bruker til å spise gress fra bakken, mens det mindre, svarte neshornet med sin fremtredende overleppe er en "browser" som bare spiser mat fra trær og busker, og ikke det som ligger på bakken.

Det hvite neshornet er, på grunn av de ettertraktede hornene som sies å ha en helbredende kraft, helt utryddet i Tanzania. Det svarte neshornet er sterkt truet, men bestander er som følge av regjeringens tiltak mot ulovlig jakt på vei oppover. Men du må fortsatt være veldig heldig for å få øye på et neshorn, siden det bare lever rundt 167 dyr i Tanzania i dag. Sjansen for å se et neshorn er størst i Ngorongoro-krateret, men du kan også være heldig å få øye på et i Serengeti.

Bøffel

Afrikanske bøfler har en robust bygning og karakteristiske horn. De beiter og beveger seg i store flokker på opp til 1.500 dyr. De bruker de samme rutene år etter år, og flytter på seg så snart området de befinner seg i er nesten tomt for mat. De trives best i skogområder og på de våte savannene hvor det er god tilgang til vann, gress og busker for gjemmesteder.

Bøflen har en gjennomsnittlig levetid på 20 til 25 år. Hannen er noe større enn hunnene, og kan veie opp til 800 kg. De er ikke-territorielle, men hannene konkurrerer om hunnenes gunst ved å kjempe mot hverandre.

Afrikanske bøfler lever i store flokker med både hanner og hunner. Men når hannene blir gamle, og dermed en byrde for flokken, blir det jaget bort av de unge hannene. Da lever de alene eller i små grupper av eldre hanner. Disse gamle, enslige hannene er veldig aggressive, og her må man som safari-turist passe på med å ikke komme for nær. På grunn av disse aggressive hannene, anses bøffelen som den farligste av The Big Five, og hvert år blir over 200 mennesker drept av bøfler. (Som regel bønder som forsøker å skremme bøflene vekk fra åkeren). Dette er våre erfarne guider selvfølgelig veldig oppmerksomme på, og sørger alltid for å holde god avstand, og har også på alle måter respekt for naturen.

Bøffelens eneste naturlige fiender er løver, hyener og krokodiller. Rovdyrene angriper aldri en bøffel alene, siden sannsynligheten for å bli dødelig såret, av de opp til 160 cm lange horn, er veldig stor. Det må være en stor flokk med løver eller hyener for å nedlegge en bøffel.
Bestanden av bøfler i Tanzania er veldig stor, og det er nesten garanti for å se dem på din neste safari.

VIL DU HØRE MER OM THE BIG FIVE?

+45 53 77 66 10info@tanzaniatours.no